OFE – marzenia o wysokich emeryturach

Każdy z naszych emerytów marzy o tym aby stać było na go na dosłownie wszystko. Wielu z naszych seniorów już bardzo daleko praktycznie zupełnie porzuciło marzenia o dalekich podróżach a także innych bardzo dziwnych elementach życia codziennego, które mogły by wypełniać ich szary świat. Jednak kiedy zapytamy o czym marzy dzisiejszy emeryt odpowie bardzo prosto wręcz prozaicznie: marzy o tym aby żyć godnie. To dla wielu pobierających emeryturę najważniejszy element życia codziennego, które wypełnia ich szarą rzeczywistość emerytalna. Jednak czy rzeczywiście marzenia o godnej emeryturze to nic nie znaczące mrzonki? Czy mogą pozostać one tylko i wyłącznie w głowach i sercach emerytów? Miejmy nadzieję, że nie i za kilka lat, kiedy po raz pierwszy emerytury zaczną pobierać osoby, które są prowadzone już zupełnie innym systemem emerytalnym. Jednak jaki to jest nowy system emerytalny? Oto kilka słów na ten temat. W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku, w naszym kraju miała miejsce pewnego rodzaju rewolucja, która dotyczyła obowiązującego systemu emerytalnego. W miejsce obowiązującego do tej pory systemu wprowadzono coś zupełnie nowego. Jednak czy lepszego tego nie wie nikt, i jest to dość trudne do przewidzenia. Do tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku nasze składki emerytalne, pobierane z naszych pensji trafiały tylko i wyłącznie do zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tam w ekspresowym tempie ulegały zagospodarowaniu, co oznacza iż większość z nich zaspokajała bieżące wydatki. Takie działanie oczywiście nie mogło doprowadzić do niczego dobrego, ponieważ sprawiło, ze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych systematycznie i dość szybko powiększała się dziura budżetowa, związana oczywiście z brakiem odpowiednich środków finansowych. W konsekwencji takie działania mogły by doprowadzić do tego, ze pewnego dnia w kasie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogło by zacząć brakować pieniędzy na to aby wypłacić należne zobowiązania chociażby emerytalne. Aby więc uniknąć tego zupełnie czarnego scenariusza w naszym kraju wprowadzono kolejne instytucję emerytalne, których zasada oraz schemat działania jest zupełnie inny. Tymi instytucjami są Otwarte Fundusze Emerytalne, popularnie zwane OFE. Najważniejszym faktem, który należy tutaj przytoczyć dotyczy tego, że obecnie na naszym krajowym rynku znajduje się czternaście Otwartych Funduszy Emerytalnych, jednak jeszcze kilkanaście lat temu – czyli w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku, Otwartych Funduszy Emerytalnych, mogliśmy wyróżnić dwadzieścia jeden. Obecnie nasze składki emerytalne są równomiernie dzielone, okazuje się, że cześć z nich trafia nadal tradycyjnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i tam nie wnikajmy już co się z nimi dzieje, jednak kolejna część naszych składek trafia do jednego przez nas samodzielnie wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Okazuje się, że takie rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ większość z naszych pieniędzy obecnie trafia do OFE, a tam są one kierowane na odpowiednie cele inwestycyjne jednak ich wysokość nie może przekraczać pewnej kwoty, która określona jest w ustawie. Takie rozwiązanie pozwala doprowadzić do tego, że nasze emerytury pewnego dnia mogą stać się wyższe. Jest to bardzo pozytywnie odbierane, ponieważ każdy z nas obecnie liczy się z każdym wydawanym groszem, ponieważ takie niestety przykre czasy nastały. Na obecną chwilę, jednak dość trudno przewidzieć, czy działające na naszym rynku OFE jest rzeczywiście tak bardzo dobrą i nie zastąpioną instytucją jak jest to przekazywane w szerokopasmowych mediach. Miejmy nadzieję, że za kilka lat pojawią się w naszym kraju emeryci, którzy w pełni będą zadowoleni z wysokości swojej emerytury.

Odpowiedz