Tradycyjna polska emerytura

Co będzie Pan/Pani robić na emeryturze? Takie pytania bardzo często padają zwłaszcza w stronę osób w sile wieku, które mogą pochwalić się tak dużym stażem pracy, że na palcach jednej ręki mogą odliczyć lata, które pozostały im do upragnionej emerytury. Okazuje się również, że wiele z naszych rodaków z utęsknieniem właśnie czeka na ten właśnie moment. Niestety w większości wypadków okazuje się, że ten ostatni etap życia bywa bardzo trudny zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nasze polskie emerytury nie cechuje zbyt duża wysokość. Dzisiaj jednak wiele emerytów stara się spojrzeć na przyszłą emeryturę z zupełnie innego punktu widzenia, a co za tym idzie starać się zaoszczędzić pewną kwotę pieniędzy, która okazywała się często bardzo przydatna. W dzisiejszym świecie, kiedy media odgrywają znacznie dużą rolę informację o tym jak trudno żyję się emerytom rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Wszelkie wiadomości jakie docierają do uszu naszych rodaków w wielu przedemerytalnym nie nastrajają z byt optymistycznie. Często okazuje się, ze niezbędne jest oszczędzanie znacznych ilości pieniędzy po to, aby możliwe okazało się godne życie na upragnionej emeryturze. Okazuje się, że większość naszych seniorów stara się zabezpieczyć przed tym faktem i od kilku a nawet kilkunastu lat przed emeryturą prowadzi wysoko rozpowszechnione oszczędności i stara się je zainwestować w dość dobrym i trafnym kierunku, aby możliwe było życie na emeryturze. Jak jednak oszczędzają nasi emeryci? Najczęściej można zauważyć tradycyjne zakładanie lokat bankowych, które uchodzą obecnie za najbezpieczniejsze a także mogą nas uchronić przed stratą pieniędzy. Niewielu z naszych rodaków podejmuje się inwestowania w dość ryzykowne oraz niebezpieczne cele, ponieważ obawia się, że pieniądze, które zostały w tym celu zgromadzone mogą całkowicie przepaść, a co za tym idzie, na starość pozostaną oni bez żadnych oszczędności a co za tym idzie, bez środków do życia. Niestety realia w naszym kraju nie wyglądają za różowo, wielu z naszych seniorów bardzo obawia się jak będzie wyglądało ich życie na emeryturze, jak będzie się kształtowało a także, czy otrzymywane świadczenie emerytalne będzie na tyle wysokie, aby wystarczało na wszystkie niezbędne potrzeby. Dzisiaj prawie każdy emeryt otrzymuje świadczenie tylko i wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak za kilka lub kilkanaście lat realia te ulegną zupełnej zmianie, ponieważ po reformie emerytalnej przeprowadzonej w naszym kraju w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku dotyczącej właśnie obowiązującego systemu emerytalnego, większość z naszych rodaków odkłada pieniądze nie tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ale także do jednego z czternastu Otwartych Funduszy Emerytalnych, które zlokalizowane i zarejestrowane są na naszym krajowym rynku. Zasada działania i funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych opiera się przede wszystkim na zasadzie, aby powierzone pieniądze były bezpiecznie zainwestowane, a także aby istniała możliwość poprowadzenia inwestycji w sposób na tyle umiejętny, aby zysk uzyskiwany był odpowiednio wysoki. Jeśli przeanalizujemy dostępne na naszym rynku statystyki będziemy mogli zauważyć, iż Fundusze Emerytalne cieszą się proporcjonalnie większym zaufaniem niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych, taki stan rzeczy zapewne można wytłumaczyć jednoznacznie – większość naszych obywateli ma spore zastrzeżenia do funkcjonowania oraz sposobu zagospodarowywania naszych pieniędzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Miejmy nadzieję, że za kilka lub kilkanaście lat emerytura będzie okresem w życiu znacznie bardziej kolorowym a także bardzo chętnie przyjmowanym przez naszych nadwiślańskich seniorów. Znalezienie jednak złotego środka w tej kwestii jest dość trudne, ponieważ wszelkie debaty prowadzone na ten temat jest niczym stąpanie po bardzo kruchym lodzie.

Odpowiedz