Babcia na etacie

Dzisiaj zajmowanie się przez dziadków wnukami nikogo już nie dziwi. Korzyści wypływające z tego rozwiązania są dostrzegalne zarówno dla jednej i drugiej strony – dla dziadków jak i rodziców naszych małych pociech. Jednak w dzisiejszych czasach nie dziwi również już nikogo fakt, że większość naszych seniorów otrzymuje pewnego rodzaju wynagrodzenie ze strony rodziców, za opiekę nad swoimi dziećmi. Jak łatwo się domyśleć większość naszych rodaków czerpiąc korzyści z tego rodzaju pomocy jest niezbędne w trudnych dzisiaj czasach dla emerytów. Większość emerytur otrzymywanych przez naszych seniorów charakteryzuje się bardzo niską bazą emerytalną. Jak należy to rozumieć? To bardzo proste do wytłumaczenia. Wiele z naszych seniorów posiada tak niską bezę emerytalną, iż nie wystarcza im ona na najważniejsze wydatki – żywność, leki, opłaty. To bardzo smutna i przytłaczające rzeczywistość. Wiele osób zadaje sobie pytanie jak można pomóc sobie podczas tych trudnych czasów, które nastały zwłaszcza dla emerytów. Nasz rząd chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom oraz oczekiwaniom naszych emerytów stara się wyjść im naprzeciw i zezwolić na różnego rodzaju pracy, które mogą być wykonywane podczas emerytury. Po pierwsze należy tutaj zauważyć, iż dzisiaj możliwa jest praca podczas pobierania emerytury. Tak, tak dobrze przeczytałeś, okazuje się że od kilku dobrych lat, możliwe jest prowadzenie swojej pracy zawodowej, a także jednoczesne pobieranie emerytury. To bardzo pocieszające i pozytywnie nastrajające rozwiązanie, ponieważ wiele osób przechodzących na emeryturę posiada jeszcze odpowiednio duże zapasy sił, które mogą być wykorzystane na rzecz dodatkowej pracy na emeryturze. Dzięki tej pracy możliwe jest zarówno uzyskanie dodatkowych w pełni legalnych przychodów, od których odprowadzany jest podatek, ale również możliwość zwiększenia emerytury. Możliwość dodatkowej pracy jest najczęściej wykorzystywana przez mężczyzn, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, a co za tym idzie są w wieku, który pozwala im na całkiem realne i zaangażowane poświęcenie się pracy. Jednak czy jest jakaś możliwość dla kobiet, które zazwyczaj nie mogą podjęć się takiej samej pracy jak mężczyźni, dlatego też całkowicie poświęcają się opiece nad wnukami. Dzisiaj większość babć dostaje od swoich dzieci pewnego rodzaju wynagrodzenie, które w dzisiejszych czasach okazuje się być niezbędne aby było możliwe życie na godnym poziomie. Jednak te pieniądze nie są uzyskiwane w pełni legalnie, ponieważ nie są odprowadzane od nich podatki, a więc możliwość uzyskania większej emerytury jest praktycznie niemożliwa i całkowicie wykluczona. Okazuje się jednak, że nasz rząd również i na ten problem znalazł pewnego rodzaju rozwiązanie. Okazuje się, ze jeśli tylko dokonamy zgłoszenia, że nasi dziadkowie opiekują się naszymi wnukami i wypełniają tego rodzaju obowiązki za pewnego rodzaju opłatą, której wysokość nie może być wyższa od najniższej krajowej, nasze państwo dopłaca do tego i zobligowało się do płacenia składek emerytalnych w imieniu samych „zatrudniających” dziadków. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ wystarczy tylko i wyłącznie zgłosić do odpowiedniej instytucji fakt, że pobieramy opłatę od naszych dzieci i w zamian za to opiekujemy się ich dziećmi. Jeśli ujawnimy również wysokość dochodu jaki uzyskujemy z tego tytułu możliwe jest doprowadzenie do sytuacji, że nasza emerytura pozornie nieznacznie, jednak zawsze ulegnie pewnego rodzaju podwyższeniu. Okazuje się więc, ze bardzo wiele naszych kochanych babć stara się pomagać swoim dzieciom, a jednocześnie dzięki temu możliwe jest zwiększenie wysokości swojej bazy emerytalnej.

Odpowiedz