Wszystko na temat emerytur w Polsce

Czy kiedy drogi polaku zastanawiałeś się co Cię czeka po przejściu na emeryturę? Czy tak naprawdę zdajesz sobie sprawę jak wygląda system emerytalny w naszym kraju? Jeśli z jakiś przyczyn nie znasz na te pytania odpowiedzi to jeszcze nie jest „tragedia” wystarczy krótka chwila i na pewno wiele zrozumiesz i się dowiesz. Obecny system emerytalny w Polsce to system, który wyłonił się w 1999 roku na skutek reformy systemu emerytalnego. Na jego podstawie poza filarem pierwszym pojawił się i filar drugi oraz trzeci. Jednak w przypadku tego ostatniego jego wybór nie jest obligatoryjny i tym samym dokonywanie wszystkich stosownych opłat leży wyłącznie w naszej gestii. W przypadku jednak filaru drugiego to tutaj sprawa wygląda inaczej. Bo po pierwsze rozumie się przez niego Otwarte Fundusze Emerytalne a po drugie wyboru należy dokonać sememu jednak na tym kończy się nasza rola. Ich mechanizm działania polega na gromadzeniu środków na indywidualnych kontach swoich klientów. Pieniądze te pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako system wpłat pracodawców tytułem ubezpieczeń społecznych. Jaka to będzie kwota procentowa to ustalane jest każdego roku na podstawie zarobków brutto nie mniej jednak nie musimy się tym martwić. Kto dokonuje wyboru OFE? Otóż każda osoba, która urodziła się po 31 grudnia 1968 roku a która podjęła pracę i należy pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyboru można dokonać kierując się własną intuicją czy opiniami znajomych i rodzinny. Można także sprawdzić wartość kapitału czy ilość członków. Dobrym mechanizmem służącym ocenie funduszu jest współczynnik IR. Jest to współczynnik określający jakoś zarządzania środowiskiem i im jego wartość wyższa tym fundusz sprawniej działa. Niestety na wybór funduszu nie ma aż tak dużo czasu. Od dnia podpisania umowy to okres siedmiu dniu. Choć istnieje pewne wyjście awaryjne w postaci dwóch dat granicznych 10 stycznia i 10 lipca w zależności od terminu zatrudnienia. Po tym okresie następuje już tylko losowanie i w ten sposób przydział danego funduszu. Okres gromadzenia środków na indywidualnych kontach swoich pracowników to czas do przejścia na emeryturę, nie mniej jednak każdego roku jesteśmy informowani o stanie zgromadzonych środków, a na wypadek losowy podlegają one dziedziczeniu. Pozostaje tylko kwestia pracy do czasu przejścia na emeryturę. A co dalej? Później w zależności o przepracowanych lat oraz branży. Dziś co prawda średnia płaca to nieco poniżej 1900zł. Oczywiście może być to więcej jeśli pracowaliśmy w trudnych, szkodliwych warunkach lub niższa dla samozatrudnionych. Najniższa z kolei płaca w Polsce to nieco powyżej 770 zł. Jak zatem wygląda sytuacja biorąc na czynnik pierwsze poszczególne zawody w naszym kraju – oczywiście te najbardziej kojarzone i znane? W przypadku kolejarzy emerytury kształtują się pomiędzy wspomnianą średnią (nieco poniżej 1900zł) do około 2600zł. Biorąc pod uwagę osoby, które uczą nas od przedszkola po liceum to z reguły 2600zł. Policja to już więcej niż dwie pierwsze grupy przy czym wszystko zależy od stopnia. I tak najniższa emerytura to 2800 zł a najwyższa 3100 zł. Podobnie jest w przypadku wojska. Sprawa zmienia się jeśli już chodzi o górników. Tutaj średnia płaca jest o 200zł wyższa niż w policji i wynosi około 3300zł. To jednak jaka nam zostanie obliczona emerytura zależy od wielu czynników tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, iż od reformy systemu emerytalnego i wprowadzaniu OFE nie minęło aż tak duża czasu. A ponadto niedawno nastąpiło wydłużenie wieku emerytalnego. Dopiero za kilka lat będzie można obiektywnie i na nowo ocenić sytuację.

Odpowiedz