Zasady uzyskania dopłaty do domów pasywnych

Właściciele ekodomów będą mieli szanse na to aby starać się o dofinansowanie do tak zwanych ekodomów. Ekodomy to budynki mieszkalne, domy jednorodzinne bądź mieszkania, które spełniają standardowe wymagania do otrzymania tytułu domu energooszczędnego. Taki tytuł można otrzymać po dokonaniu specjalnych obliczeń, które wskażą wysokość miesięcznego zużycia energii nieodnawialnej. Osoby mieszkające w mieszkaniach przyjaznych dla środowiska będą się mogły ubiegać o dofinansowanie w wysokości od dziesięciu do piętnastu tysięcy złotych. W nieco lepszej sytuacji znajdują się właściciele domów ponieważ oni z kolei mogą liczyć na to, że ich dopłata sięgnie wartości nawet do czterdziestu tysięcy złotych. W przypadku tej dopłaty nie jest zbytnio istotne jak duże jest mieszkanie czy dom. Najważniejsza informacja to ta czy jest to dom czy mieszkanie, ponieważ to właśnie ta informacja weryfikuje wielkość możliwego do przyznania dofinansowania. Dopłaty będą udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie rozpatrywał podania i decydował o udzieleniu, bądź nie, takiego dofinansowania. Sam sposób przekazywania tych pieniędzy ma być bardzo podobny do obowiązującej metody przekazywania środków jaka została zastosowana w przypadku programu, który obowiązuje w sprawie dofinansowania do kolektorów słonecznych. W takim przypadku aby dofinansowanie doszło do skutku niezbędne jest pośrednictwo banku, w którym należy zaciągnąć kredyt, który następnie zostanie nadpłacony z funduszów przeznaczonych na dopłatę. Taka forma możliwiej do otrzymania dopłaty powinna być kolejnym atutem przekonującym do tego, że budowa domu, czy zakup mieszkania przyjaznych dla środowiska, jest nie tylko dobra dla naszego środowiska, ale również dla naszej kieszeni. Taka forma dofinansowania zapewne przekona jeszcze wiele osób do tego aby budować i kupować ekodomy.

Odpowiedz