Odwrócony kredyt hipoteczny dla emerytów

Wiele osób w wieku podeszłym boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Niskie emerytury jakie oferuje polski fundusz emerytalny nie zaspakajają w większości przypadków podstawowych potrzeb współczesnego człowieka. Choroba lub niespodziewany wydatek stanowi dla starszych osób ogromne obciążenie finansowe. Jedyną dla nich szansą może okazać się pojawienie się na polskim rynku finansowym odwróconych kredytów hipotecznych.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest umową kredytową zawieraną pomiędzy osobą fizyczną będącą właścicielem nieruchomości a instytucją finansową, na podstawie której zamiast klasycznych spłat rat kredytowych zostaje przeniesione prawo własności na kredytodawcę, przy czym do końca życia kredytobiorca jest prawnym właścicielem oznaczonej nieruchomości. Przeniesienie własności następuje dopiero z chwilą śmierci właściciela. W ten sposób osoby starsze mogą na bieżąco korzystać ze środków finansowych do tej pory zamrożonych w nieruchomości.

W wielu państwach istnieją już regulacje prawne dotyczące warunków udzielania odwróconych kredytów hipotecznych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dużej grupy starszego pokolenia. Pojawienie się na polskim rynku pierwszych ofert tego rodzaju zobowiązania finansowego proponowanego przez instytucje poza bankowe również wzbudziło ogromne zainteresowanie szczególnie u osób samotnych w podeszłym wieku. Dla uregulowania warunków przyznawania, kręgu osób uprawionych do uzyskania tego rodzaju zobowiązania finansowego, instytucji upoważnionych do ich przyznawania a nawet sposobu wypłaty środków finansowych powstał już projekt ustawy dotyczącej materii odwróconych kredytów hipotecznych. Projekt przewiduje również możliwość odzyskania prawa własności do nieruchomości oznaczonej w umowie kredytowej uprawnionych spadkobierców kredytobiorcy, którzy spełnią ustalone prawnie warunki. Ustawa ma być zabezpieczeniem interesów prawnych zarówno kredytobiorców jak również instytucji finansowych.

Do czasu uchwalenia ustawy w zakresie unormowań prawnych udzielania odwróconych kredytów hipotecznych na dzień dzisiejszy ten rodzaj zobowiązania finansowego oferowany jest jedynie przez instytucje pozabankowe, do których przede wszystkim należą firmy świadczące usługi w zakresie obsługi funduszy hipotecznych. Oferta pozabankowych odwróconych kredytów hipotecznych skierowana jest w pierwszej kolejności do osób, które ukończyły sześćdziesiąt pięć lat życia i są posiadaczami nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy kredytowej. Wysokość kredytu ustalana jest w oparciu o indywidualnie ustalony profil kredytobiorcy, na który przede wszystkim ma wpływ jego wiek, płeć oraz stan zdrowia i może wynosić od trzydziestu do siedemdziesięciu procent wartości rynkowej oznaczonej nieruchomości.

Wypłata odwróconego kredytu hipotecznego dokonywana jest w zależności od potrzeb klienta oraz wymogów kredytodawcy w formie jednorazowej wypłaty bądź cyklicznych wypłat w postaci miesięcznych lub kwartalnych świadczeń, które w znaczny sposób mogą podreperować domowy budżet kredytobiorcy. Więcej na temat kredytów odwróconych przeczytać można na stronie familybank.pl.

Odpowiedz