Emerytura przed i po 1999 roku

Dzisiejsze spojrzenie na świat emeryta nie przedstawia się w zbyt różowych barwach. Bardzo często okazuje się, że nasi kochani seniorzy, którzy powinni cieszyć się z radości życia a także łapać pełnymi garściami wszystko co przyniesie im życie bardzo często się zamartwiają w jaki sposób przetrwać do kolejnego miesiąca aby możliwe było życie na jako takim poziomie. W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku w naszym kraju miała miejsce pewnego rodzaju rewolucja w obowiązującym systemie emerytalnym. Do tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku większość naszych emerytów zdała sobie sprawę, iż w naszym kraju niezbędna jest pewnego rodzaju reforma emerytalna. Reforma ta przyniosła bardzo duże zmiany, ponieważ zmieniły się przede wszystkim realia płacenia składek emerytalnych a także sposób ich gospodarowania. Przed tym rokiem nasze pieniądze trafiały tylko i wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. W tej właśnie instytucji nasze pieniądze były bardzo szybko ponownie zagospodarowywane, a co niestety za tym idzie, były natychmiast wydawane, ponieważ pokrywały pewnego rodzaju dziurę budżetową. Większość pieniędzy, które były traktowane jako wpływy były natychmiast wydawane na kolejne emerytury oraz renty. W konsekwencji okazywało się, że niestety powstające dziury oraz braki w kasie z coraz większą szybkością oraz bardzo było trudno je załatać. Rewolucja, która miała miejsce wprowadziła na nasz rynek zupełnie nowe instytucje – Otwarte Fundusze Emerytalne. Instytucje te sprawiają, że nasze pieniądze nie trafiają jedynie do jednej instytucji, ale do dwóch. Pierwszą jest tradycyjnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak drugą z tych instytucji jest jeden z wybranych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Funkcjonowanie Otwartego Funduszu Emerytalnego jest zupełnie inne niż funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako pierwszą różnicę należy bardzo wyraźnie podkreślić, fakt co dzieje się z naszymi pieniędzmi – w postaci składek emerytalnych. Okazuje się, że w instytucjach Otwartych Funduszy Emerytalnych są one natychmiast wysyłane na cele inwestycyjne. Oczywiście zupełnie nie wygląda to tak, że całość naszych składek emerytalnych zostaje wysłana i wykorzystana na cele inwestycyjne. Część funduszy pochodzących z składek emerytalnych owszem wysyłana jest na pewnego rodzaju cele inwestycyjne, odbywa się to zgodnie z co określa nam ustawa, druga część jest w pewien sposób zamrażany, ponieważ wprowadza to pewnego rodzaju bezpieczeństwo otrzymywanych zysków. Na dzień dzisiejszy na naszym rynku możemy wyróżnić czternaście otwartych Funduszy Emerytalnych, z których każdy wyróżnia się innym profilem inwestycyjnym. Taka różnorodność jest jak najbardziej pozytywna, ponieważ pozwala ona na pewnego rodzaju konkurencyjność na naszym rynku, jednak to jest to zdrowa konkurencja i nie wprowadza żadnego rodzaju zamętu. Łatwo więc dojść do wniosku, że nasza przyszła emerytura będzie składała się z dwóch części. Pierwszą składową będzie ta pochodząca z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, druga natomiast z jednego wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Należy mieć również nadzieję, że wysokość emerytur w momencie, kiedy nastąpi pełna wypłata będzie znacznie wyższa niż obecnie. Ciężko jednak przewidzieć, jak rzeczywistość będzie kształtowała nasza codzienność. Dzisiaj jednak należy zabezpieczyć się już na przyszłość. Jak to rozumieć? To bardzo proste, należy zawsze pamiętać, aby posiadać pewnego rodzaju zaskórniki, oszczędności, które pozwolą nam na godne przeżycie kolejnego miesiąca.

Leave a Reply